Náš sortiment

Rychlý kontakt Sitech - servis oken a dveří Olomouc a Prostějov
1. Pětiletky 4, Horka nad Moravou, 783 35

Tel: +420 777 045 414
Mail: sitech@sitech.cz
Web: www.sitech.cz

Konstrukce kování

Novodobá okna jsou osazena zcela novou generací celoobvodového, okenního kování, které naleznete po obvodu okenního křídla a rámu. Úkolem Celoobvodového kování je přenášet pohyb z okenní kliky na uzavírací čepy a tím nastavit okno do požadované polohy. Toto moderní kováním umožňuje nejen otevření a zavření okna, ale i nastavení ventilace a mikroventilace. Všechny tyto polohy lze nastavit jediným ovládacím prvkem, tedy klikou. Celoobvodové kování má největší vliv na dlouhodobou, bezproblémovou funkci okna. Pouze při správné a pravidelné údržbě si kování zachová komfort obsluhy, tedy plynulost a lehkost ovládání okna. Převážná většina oken na našem trhu je osazena kováním od firem:

 • Maco
 • Roto
 • Sigenia Aubi
 • Winkhaus
 • G-U

Každý z těchto výrobců kování má svůj specifický systém, a proto se vzájemně liší nejen svou konstrukcí a způsobem seřízení, ale i použitím speciálních, seřizovacích klíčů. V průběhu let výrobci neustále modernizují svůj systém kování, a proto se můžeme setkat s více variantami kování od jednoho výrobce, přičemž tyto varianty nemusí být vzájemně kompatibilní.

Údržba kování

Jak už bylo výše napsáno pro správnou funkci okenního kování je nezbytná jeho pravidelná a odborná údržba. Všichni naši technici mají potřebná školení od výrobců kování, ale hlavně mají mnohaleté zkušenosti s výrobou, montáží a servisem oken.

Základní servisní prohlídka zahrnuje:

 • kontrolu funkčnosti oken a dveří
 • promazání kování na křídle i rámu
 • seřízení kování
 • utažení ovládací kliky kování
 • kontrola opotřebení kování
 • ověření těsnosti oken a dveří (provádí se pouze na přání zákazníka a nespadá do základní prohlídky)

Pokud budou technikem na vašem kování zjištěny závady ohrožující bezpečnost, nebo funkčnost oken, bude vám navrženo jejich řešení a vypracována nezávazná cenová nabídka na opravu.

Jak často provádět údržbu

Promazání celoobvodového kování by se mělo provádět jednou ročně. Každý výrobce kování má přesně stanovená mazací místa, kde je nutné kápnout olej a promazat uzávěry. Tuto část údržby (pokud si jí nebudete chtít objednat u nás) můžete na okně provést i svépomocí. Seřízení a opravy kování by však už měl provádět pouze servisní technik. Neodborné seřízení a nastavení kování může mít za následek jeho nadměrné opotřebení, nevratné poškození kování nebo v krajním případě i vypadnutí okna, nebo dveří z rámu.

Kdy si objednat odborný servis

Prohlídka a seřízení by se měly provádět minimálně každé tři roky. U komerčních budov kde je frekvence používání větší, by měl být interval kratší. Pokud na svém okně začnete pozorovat některou z níže popsaných závad, je nutné objednat servisní prohlídku ihned, bez ohledu na interval prohlídek. Křídla oken a dveří by při zavírání neměla nikde drhnout, nebo do něčeho narážet. Ovládání klikou by nemělo jít příliš ztuha a klika by měla jít zavřít až do koncových poloh. Při ovládání klikou by se z okna neměl ozývat nadměrný hluk v podobě cvakání, skřípění, lupání a podobně. Křídlo by při zavírání mělo do rámu dolehnout rovnoměrně po celém svém obvodu a žádná jeho část by neměla nikde odstávat.  Po obvodu křídla v místě nalehnutí na rám nesmí táhnout.