Náš sortiment

Rychlý kontakt Sitech - servis oken a dveří Olomouc a Prostějov
1. Pětiletky 4, Horka nad Moravou, 783 35

Tel: +420 777 045 414
Mail: sitech@sitech.cz
Web: www.sitech.cz

Povrchová úprava moderních euro-oken

Převážná většina moderních euro-oken je povrchově upravena silnovrstvou lazurou nebo krycí barvou. Křídla i rámy oken se nejprve máčí, nebo natírají bezbarvou impregnací, která chrání dřevo před zamodráním, hnilobou, houbovým chorobám a sjednocuje savost dřeva. Dalším krokem je nátěr nebo máčení v základním nátěru, který slouží k prvotnímu zabarvení dřeva na požadovaný odstín, chrání dřevo před působením UV – záření a u některých výrobců obsahuje také fungicidy. Posledním krokem je samotný nástřik silnovrstvé lazury, nebo krycí barvy vysokotlakým, stříkacím zařízením. Tato finální vrstva má za úkol docílit konečného požadovaného odstínu, ale hlavně chránit dřevo oken a dveří před povětrnostními vlivy a UV- zářením. Nástřik se provádí v jedné, nebo dvou vrstvách. Doporučená tloušťka mokrého filmu je 300 µm, při dvouvrstvém stříkání 2 x 150-175 µm. U některých problematičtějších dřevin jako je dub, meranti, borovice, modřín atd. se používají ještě specifické mezivrstvy a bývá i přesně stanoven způsob nástřiku. Bezpodmínečnou nutností dlouhodobé životnosti povrchů dřevěných oken je pravidelná a správná údržba. 

Důvody poškození povrchu

S trochou nadsázky můžeme zjednodušeně říct, že za všechny problémy může vlhkost, která se dostala přes poškozenou povrchovou vrstvu až na dřevěnou konstrukci okna. Pokud tento jev trvá dostatečně dlouho, dojde k zásadním poruchám struktury dřeva, které mohou vést až k úplnému zničení části okna. K poškození celistvost povrchové vrstvy může dojít ve fázi výroby, montáže, ale i užívání oken.

Možné problémy vzniklé při výrobě:

Nedostatečná vrstva povrchové úpravy (nedostatečná vrstva způsobí nadměrné přijímání vlhkosti)

Příliš velký rozdíl ve vrstvě nástřiku v interiéru a exteriéru (vlhkost nemůže rovnoměrně procházet konstrukcí a dochází k jejímu hromadění uvnitř konstrukce) 

Absence spárového tmelu ve spojích (pokud není správně ošetřen spoj podélného a příčného dřeva dochází k prasknutí laku a vnikání vlhkosti)

Chybějící, nebo nedostatečný nástřik po obvodu rámu (přestože tato část okna bude prostřednictvím PUR pěny spojovat rám okna s ostěním, musí být i zde nanesena povrchová vrstva tloušťky alespoň 150 µm mokrého filmu)

Ostré hrany (z důvodu správného ulpívání barvy, nesmí být na konstrukci okna ostré hrany. Minimální rádius hran musí být 3 mm)

Vodorovné plochy (pokud některá z vodorovných ploch okna nemá sklon alespoň 15 º, měla by být opatřena například hliníkovou okapnicí)

 

Nesprávně provedená silikonová vrstva (Silikon vtlačený do spáry po obvodu okenního křídla musí být po aplikaci pomocí stěrky zatažen tak, aby se sklem tvořil úhel 45 º

 a přesah tmelové vrstvy na okenním křídle byl minimálně 0,5 mm. Pokud je silikon stažen pod úhlem 90 º, může dojít k jeho propadnutí, hromadění zkondenzované vody a vnikání do konstrukce okna)

Možné problémy vzniklé při montáži:

Nevhodné provedení připojovací spáry (pokud není spára mezi obvodem okna a obvodem stavebního otvoru zabezpečena vhodnými prostředky, může docházet k hromadění vlhkosti v této spáře a jejímu postupnému vnikání do konstrukce okna.)

Mechanické poškození povrchové vrstvy (pokud při montáži okna, stavebním zapravení nebo při montáži parapetů dojde k mechanickému poškození povrchu a poškození není opraveno, bude docházet k postupnému vnikání vlhkosti a poškození výrobku)

Chybné osazení parapetů (při nesprávném osazení a nevhodném spádu parapetů může docházet k hromadění vody a jejímu vnikání do konstrukce okna)

Nadměrná vlhkost v průběhu stavby (častým nešvarem u novostaveb bývá montáž oken těsně před zimou a pokračování v mokrých procesech uvnitř stavby v průběhu zimy. Relativní vzdušná vlhkost uvnitř takto uzavřené a nevytápěné stavby, může dosahovat až 90%. Při takto vysokých hodnotách vlhkosti vzduchu dochází k rosení skel a zatékáni vody do meziskelního prostoru a k rozměrovým změnám oken a dveří a následnému prasknutí barvy nebo dokonce „odskočení“ čepů.

Možné problémy vzniklé při užívání oken:

Zanedbání nutné údržby (při zanedbání údržby viz pravidelná údržba dřevěných euro-oken  může opět docházet k vnikání vlhkosti a poškození oken)

Vysoká vzdušná vlhkost v interiéru (Při vysokých hodnotách relativní vlhkosti vzduchu dochází nejen k rosení skel, ale také k nadměrnému pronikání vlhkosti do konstrukce oken a dveří. Přípustné hodnoty vlhkosti vzduchu se u jednotlivých výrobců oken a barev liší, ale převládá názor, že by vlhkost neměla dlouhodobě přesáhovat 55%)

Poškození krupobitím (Pokud byla vaše okna zasažena krupobitím, je důležité zkontrolovat celistvost povrchové vrstvy a okna ošetřit ochranou emulzí.)

Možnost opravy poškozených povrchů

Podle rozsahu poškození povrchové vrstvy můžeme rozdělit opravu nátěrů do několika úrovní 

Udržovací-kondiční nátěr

Tento druh nátěru spadá spíše do pravidelné údržby a je určen pro okna která jsou stará 7-10 roků. Povrchová vrstva oken je celistvá a soudržná. Povrch je vlivem sprašování barvy matný až zašedlý a tloušťka povrchové vrstvy už není dostatečná.                                                        

Postup opravy: Okna se přebrousí, opraví se poškozené spárové tmely a povrch oken se přetře dvěma až třemi vrstvami speciálního nátěru pro renovaci oken.

Částečná renovace nátěrů

Tento druh opravy je určen pro okna, která mají lokálně nesoudržný povrch (většinou se jedná o spodní části rámů a křídel), drobné odloupnuté části laku a jiné poškození menšího rozsahu. Povrch je vlivem sprašování barvy matný až zašedlý a tloušťka povrchové vrstvy už není dostatečná.                                                                                                                        

Postup opravy: U oken s tímto rozsahem poškození se nejprve ošetří nesoudržná a poškozená místa. Dotčená místa se vybrousí až na podklad a na takto připravená místa se postupně aplikuje impregnace, základní nátěr, spárový tmel (je li potřeba) a dvě vrstvy nátěru pro renovaci oken. Poté se obrousí celé okno a povrch se celkově přetře jednou až dvěma vrstvami speciálního nátěru pro renovaci oken kvůli doplnění vrstvy a sjednocení odstínu. U světlých lazur muže u tohoto druhu opravy zůstat znatelné místo lokální opravy.

Úplná renovace nátěrů

Tento druh opravy je nejnáročnější a je určen pro okna, u kterých převažuje nesoudržný povrch, nebo mají okna velká oloupaná místa bez barvy.                                                      

Postup opravy: U takto poškozených oken se musí odstranit silikony, chemicky narušit a odstranit původní nátěr, vybrousit podklad, nanést impregnaci, natřít základním nátěrem, izolovat "V" spáry tmelem, postupně nanést tři až čtyři vrstvy speciálního nátěru pro renovaci a obnovit silikony. Protože se u toho druhu opravy provádí celý proces vrstvení od začátku, je možné změnit odstín oproti stávajícímu, nebo použit krycí barvu v odstínech RAL.

Možnosti aplikace

Renovace nátěrů se může provádět nátěrem štětcem, v tom případě se používá speciální barva vyvinutá pro renovace oken, nebo nástřikem vysokotlakým stříkacím zařízením a použitím silnovrstvé lazury jako u prvovýroby. Každá z těchto možností aplikace má své přednosti ale i úskalí a způsob je nutné konzultovat s odborníky. Všechny výše popsané opravy nátěrů se v drtivé většině provádí pouze z exteriérové strany oken a dveří.

Závěrem

Z výše popsaných skutečností jasně vyplívá, že kvalita povrchové úpravy přímo ovlivňuje životnost Vašich oken a dveří. Údržbě a renovaci nátěrů se nevyhne nikdo, kdo chce mít funkční a zdravě vypadající dřevěná okna. Pokud si vyberete pro renovaci a opravy dřevěných euro-oken a dveří naši firmu, vyberete si firmu s mnohaletými zkušenostmi a nemalou řadou spokojených zákazníků. Zakládáme si na přesně stanovených postupech a materiálech renomovaných výrobců barev jako je Remmers, Sikkens, Gori, Zowosan, Adler a Rhenocool. Certifikáty odborné způsobilosti, které nám byly uděleny, jsou pro nás závazkem odbornosti a kvality odvedené práce.

Nechte si naší firmou zrenovovat Vaše okna a prodloužit tím jejich životnost.